Кои сме ние?

„Вивагро“ ЕООД е основана през 2010г., със седалище село Цалапица, общ. Родопи от Управителя Илия Тодоров Гънгов, с основна дейност производство на селскостопанска продукция (пшеница, слънчоглед, ечемик). 

В началото стартира дейността си с обработваема земя, изцяло наета под наем в размер на 1000 дка в землището на село Строево.

Упоритостта и страстта за работа в областта на земеделието дават неутолимо желание на Управителя да се развива изцяло в тази сфера. През следващите 4 години стопанството се разширява, като се наема земеделска земя и в други землища. Към настоящия момент стопанството обработва около 10 пъти повече дка.

Дружеството работи непрекъснато в посока модернизиране на стопаството, като се инвестира в закупуване на модерни машини и оборудване.


Наред със стопанисването и производството на зърнено-житни и маслодайни култури, през 2018г. дружеството стартира и дейност по зеленчукопроизводство, по-специално производство на консервни домати.

Насочва се дейност и в производство и търговия на царевичен силаж, синаж, люцерна и слама.

Извършват се и всички видове селскостопански услуги към други дружества. Всички площи са с внедрена съвременна поливна система, с което производството не зависи от неблагоприятните климатични условия, свързани с периоди на засушаване. Основната ни база е в с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив.