За нас OLD

 Фирмата е създадена през 2010г., със седалище село Строево, от управителя Илия Тодоров Гънгов. В началото стартира дейността си с обработваема земя, изцяло наета под наем, в размер на 1000 дка, в землището на село Строево. Упоритостта и страстта за работа в областта на земеделието дават неутолимо желание на управителя да се развива изцяло в тази сфера.

Към настоящия момент стопанството обработва над 10 хил. дка. Наред със стопанисването и производството на зърнено-житни и маслодайни култури, през 2018г. стартира и зеленчукопроизводство. Насочва се дейност и в производство и търговия на царевичен силаж, синаж, люцерна и слама. Извършват се и всички видове селскостопански услуги към други дружества.

Компанията изкупува земеделска продукция, земеделска земя, отдава и наема земеделски имоти на територията на общини Марица, Родопи, Калояново и Пловдив.

Фирмата разполага с две складови бази, находящи се в селата Строево и Цалапица.