Контакти OLD

Ул. Славянка 30Б, 4197 Строево
Републикански път III-8005, 4218 Цалапица
България
[googlemaps https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2957.439051546335!2d24.550073715814552!3d42.162289255560026!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x14acc964e1804aed%3A0x1c90b5c455b121a9!2z0JLQuNCy0LDQs9GA0L4g0JXQntCe0JQ!5e0!3m2!1sen!2sbg!4v1629300967394!5m2!1sen!2sbg&w=800&h=450]